window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-W6991XZT3D');

Zapoznaj się z naszą realizacją —

Instalacje w budynku RCKIK

Pszczyna

Nasza ekipa monterów pracowała nad kompleksowymi instalacjami w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Pszczynie (RCKIK). Po przeanalizowaniu potrzeb naszego klienta zdecydowaliśmy się stworzyć kotłownie z kotłem kondensacyjnym firmy Viessmann. Wykonaliśmy wentylację mechaniczną z centralą Clima Gold, instalację wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie podłogowe w całym budynku oraz zamontowaliśmy system klimatyzacji VRV. Nasze działania miały na celu zapewnienie komfortu, bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pracy w tym ważnym ośrodku.

Skontaktuj się z nami!